Casglu a chofnodi data – Gweithredu’r llywodraeth

Camau llywodraeth

Camau gweithredu Llywodraeth y DU

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth y DU ar casglu a chofnodi data.

Camau gweithredu Llywodraeth Cymru Mae’r gwaith o gasglu a chofnodi data wedi’i ddatganoli’n rhannol, ac mae Llywodraeth Cymru yn gyfrifol am gasglu data ar rai materion datganoledig, megis iechyd, gofal cymdeithasol ac addysg.

Darllenwch ein hasesiad o gynnydd Llywodraeth Cymru ar casglu a chofnodi data.

Gwnaed yr asesiad ar sail y dystiolaeth a oedd ar gael i fyny hyd at 12/07/2021